Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ, đợt 2 năm 2021

17 tháng 5, 2021
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ , đợt 2 năm 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021, đợt 2, như sau:

1. Thời gian và hình thức tuyển sinh

a) Thời gian tuyển sinh: dự kiến tháng 9-11/2021.

b) Hình thức tuyển sinh: xét tuyển

2. Chuyên ngành tuyển sinh

TT

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Lâm sinh

9620205

10

2

Điều tra và quy hoạch rừng

9620208

10

3

Kỹ thuật cơ khí

9520103

10

4

Kỹ thuật chế biến lâm sản

9549001

10

5

Quản lý tài nguyên rừng

9620211

8

6

Kinh tế nông nghiệp

9620115

8

 

Tổng chỉ tiêu

 

56

 

6. Thời gian nhận hồ sơ, xét tuyển, công bố kết quả, khai giảng:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ:

- Đến ngày 31/10/2021.

- Trong giờ làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

6.2. Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 9-11/2021.

6.3. Thời gian công bố kết quả: Dự kiến 12/2021.

6.4. Khai giảng khóa học: Tháng 12/2021.

6.5. Lệ phí đăng ký và dự tuyển: Theo quy định hiện hành.

7. Học phí: Nghiên cứu sinh phải nộp học phí theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ - CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Địa chỉ liên hệ:          

Phòng Đào tạo sau đại học, phòng 501, Nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại:    (024) 33 721 503;   

E-mail:  sdhvfu@gmail.com   

 

Nội dung Thông báo xét tuyển xem trên tệp đính kèm:

TB-Xettuyen-Tiensi-Dot2-2021.pdf


Chia sẻ