Kết quả chấm và thông báo nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học 2021 – đợt 1

29 tháng 4, 2021
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021 Nội dung và danh sách kết quả xem trên tệp đính kèm:

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo Kết quả chấm thi kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 1 năm 2021

Nội dung và danh sách kết quả xem trên tệp đính kèm:

 

Ket-qua-thi-tuyen-sinh-2021-dot-1

Thong-bao-nhan-don-phuc-khao-2021-dot1

Mau-don-phuc-khao


Chia sẻ