Thông báo về việc Nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 2

6 tháng 11, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1. Thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo các môn thi, phải có đơn phúc khảo (có mẫu kèm theo).

2. Thời gian nhận đơn: từ 7h30' ngày 30/10/2020 đến 17h00 ngày 14/11/2020

(Trường hợp gửi theo đường bưu điện, Hội đồng sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).

3.  Lệ phí chấm phúc khảo: 300.000 đồng/môn.

4.  Nơi nhận đơn:

Phòng 505 Nhà A2, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp, Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội. ĐT: 02433 840 541.

Nội dung thông báo và mẫu đơn xem trên tệp đính kèm:

Kết quả thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 Đợt 2​.pdf

Thongbaophuckhao-dot2-2020.pdf


Chia sẻ