Thông báo về việc nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 đợt 1

27 tháng 4, 2018

Căn cứ kết quả chấm điểm kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2018 đợt 1.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về việc nhận đơn chấm phúc khảo.

Thời gian nhận đơn chấm phúc khảo từ 27/4 đến 14/5/2018 tại phòng 205, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Thí sinh xem chi tiết thông báo trên tệp đính kèm:

TB-Nhandonphuckhao-tuyensinh-SDH-2018-D1.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật