Kết quả kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020

4 tháng 6, 2020

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Kết quả chấm thi kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020.

Nội dung và danh sách kết quả xem trên tệp đính kèm:

Ketquathituyensinh-dot1-2020.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật