Thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức - điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018.

5 tháng 9, 2018
Trường Đai học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức - điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018.

Trường Đai học Lâm nghiệp thông báo kế hoạch học bổ sung kiến thức - điều kiện dự thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018. Đề nghị thí sinh đăng ký dự thi chủ động liên hệ với giáo viên giảng dạy để thực hiện đúng theo kế hoạch của Nhà trường.

Nội dung thông báo và danh sách kèm theo xem trên tệp đính kèm:

Kehoach-Bosungkienthuc-tuyensinh-caohoc-dot2-2018.pdf

Kehoach-bsungkienthuc-Lamhoc.pdf

Kehoach-bsungkienthuc-Quanlydatdai.pdf

Kehoach-bsungkienthuc-Quanlytainguyenvamoitruong.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật