Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

15 tháng 11, 2017

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo:

Kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017

Kết quả học viên xem trên tệp đính kèm:

Ketqua-PhucKhao-Tuyensinh-2017-dot2.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật