Thông báo nhận đơn chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2017 đợt 2

18 tháng 10, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Nhận đơn phúc khảo chấm các môn thi trong kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 đợt 2.

Thời gian: Từ 17/10 đến 31/10/2017.

Địa điểm: Phòng 202, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung thông báo và mẫu đơn xem trên tệp đính kèm:

Thongbao-Nhandonphuckhao.PDF

MauDonPhucKhao.Docx


Chia sẻ

Tin nổi bật