Lịch thi, thí sinh đủ điều kiện dự thi và danh sách phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2

5 tháng 10, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2;

Danh sách thí sinh đủ điều kiên dự thi ;

Danh sách các phòng thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017, đợt 2;

Danh sách cụ thể xem trên tệp đính kèm:

Lichthi-Tuyensinh-Thacsi-2017-D2

QĐ-Congnhanthisinhdudieukienduthi-2017-D2.PDF

DS-PhongThi-Tuyensinh-Thacsi-2017-D2.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật