Danh sách hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019

29 tháng 5, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Danh sách chấm luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

Thời gian: Ngày 08-09 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp

Nội dung danh sách xem trên tệp đính kèm:

HOIDONG-QLKT+KTNN.PDF

HOIDONG-QLTNR+KHMT.PDF

HOIDONG-LAMHOC.PDF

HOIDONG-CNCBLS.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật