Thông báo tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019

6 tháng 12, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019;

Thời gian: 9 giờ 30 phút, thứ bảy ngày 07/12/2019

Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung thông báo và lịch học xem trên tệp đính kèm:

TB-Tochuclekhaigiang-dot2nam2019.pdf

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-1

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-2

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-3

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-4

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-5

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-6

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-7

Kế hoạch và danh sách lớp K27B-8


Chia sẻ

Tin nổi bật