Lịch thi kết thúc học phần, tháng 06 năm 2017

5 tháng 6, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 06 năm 2017.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm:

LichThi-T6.2017-CBLS24B1

LichThi-T6.2017-KT24B1

LichThi-T6.2017-LH24A1

LichThi-T6.2017-MT24A1

LichThi-T6.2017-MT24B1.1

 


Chia sẻ

Tin nổi bật