Lịch thi kết thúc học phần, tháng 04 năm 2017

5 tháng 4, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 03 năm 2017.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm:

LichThi-T4.2017-LH23B1

LichThi-T4.2017-LH24A1

LichThi-T4.2017-QK23B1.1

LichThi-T4.2017-QK23B1.2

LichThi-T4.2017-QK24A1.1 & QK24A1.3.

LichThi-T4.2017-QL24A1

LichThi-T4.2017-QL24B1.2

LichThi-T4.2017-QL24B1.3.


Chia sẻ

Tin nổi bật