Lịch thi kết thúc học phần, tháng 03 năm 2017

28 tháng 2, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 03 năm 2017.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm:

Lichthi-T3.2017 - QK2A1.1 va QK24A1.3

Lichthi-T3.2017 - QK23B1.1

Lichthi-T3.2017 - QK23B1.2

Lichthi-T3.2017 - QK23B1.3 va 13HV QK24A1.3

Lichthi-T3.2017 - QK23B1.4 va 6HV QK24A1.3

Lichthi-T3.2017 - QK24A1.2


Chia sẻ

Tin nổi bật