Thông báo lịch thi, thời gian, hiệu lệnh kỳ thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2019

5 tháng 9, 2019

Trường Đai học Lâm nghiệp thông báo:

Lịch ôn và thi, hiệu lệnh, sơ đồ phòng thi kỳ thi đánh giá năng lực và cấp chứng chỉ tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2019.

Thí sinh xem trên tệp đính kèm:

Thông báo thi B1 đợt 2 năm 2019.pdf

Lịch Ôn thi B1 đợt 2 năm 2019.pdf

Lịch thi B1 đợt 2 năm 2019.pdf

Hiệu lệnh thi B1 đợt 2 năm 2019.pdf

Sơ đồ phòng thi B1 đợt 2 năm 2019.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật