Lịch thi kết thúc học phần, tháng 02 năm 2017

8 tháng 2, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Lịch thi kết thúc học phần các lớp cao học, đợt thi tháng 02 năm 2017.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm:

Lichthi-T2.2017- KT24A1

Lichthi-T2.2017- MT24A1

Lichthi-T2.2017- QK23B1.1

Lichthi-T2.2017- QK23B1.3 va 13HV QK24A1.3

Lichthi-T2.2017-QK23B1.4 va 6HV QK24A1.3

Lichthi-T2.2017-QL23B1

Lichthi-T2.2017- QL24A1


Chia sẻ

Tin nổi bật