KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC TẬP CỦA KHÓA 27A (2019-2021)

22 tháng 5, 2019
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch khai giảng và học tập các học phần cho các học viên khóa 27A các chuyên ngành.

Học viên khóa 27A (2019-2021) dự lễ khai giảng, làm thủ tục nhập học theo Giấy nhập học tại Hội trường G6. 

Kê hoạch học tập các học phần chi tiết như sau:

Lớp K27A (1) - Ngành Quản lý kinh tế; Công nghệ sinh học - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (2) - Ngành Quản lý kinh tế - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (3) - Ngành Quản lý kinh tế - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (4) - Ngành Quản lý kinh tế - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (5) - Ngành Kỹ thuật cơ khí - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (6) - Ngành Lâm học; QLTNR; QL đất đai - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (7) - Ngành Quản lý tài nguyên rừng - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Lớp K27A (8) - Ngành Quản lý đất đai - Thời khóa biểu - Danh sách lớp

Học viên xem thời khóa biểu và danh sách lớp kèm theo để theo học.

Học viên nào có nguyện vọng chuyển lớp, đề nghị gửi đơn về phòng Đào tạo sau đại học trong thời gian 2 tuần kể từ ngày nhập học.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Phạm Tuấn Tùng - Bộ phận kế hoạch - ĐT: 0387.553366, email: tungvnuf@gmail.com

 


Chia sẻ

Tin nổi bật