Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021 đợt 1 ngày 12.10.2021 (ngành Quản lý đất đai và ngành Quản lý kinh tế)

7 tháng 10, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ  năm 2021 đợt 1 ngày 12.10.2021:

- Ngành Quản lý đất đai

- Ngành Quản lý kinh tế

 

Chi tiết xem tại file đính kèm

Lich_BV_LV_QLDĐ_12.10.2021

Lich_BV_LV_QLKT_12.10.2021

 


Chia sẻ