Thông báo lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2021 đợt 1 ngày 02 và 05/10/2021 (ngành Quản lý tài nguyên rừng và ngành Quản lý đất đai)

30 tháng 9, 2021

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ cho:

1. ngành Quản lý tài nguyên rừng

2. ngành Quản lý đất đai.

 

Chi tiết xem tại file đính kèm.

 

Lịch HĐBV QLTNR ngay 5.10 bo sung

Lịch Bảo vệ QL đất đai 2021 D1


Chia sẻ