Thông báo tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ, ngành Lâm học, đợt 1 năm 2022

14 tháng 1, 2022

Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bảo vệ luận văn thạc sỹ theo hình thức trực tuyến, đợt 1, năm 2022

Ngành: Lâm học

Hình thức bảo vệ: Trực tuyến

Thời gian: 14 giờ 00 đến 15 giờ 30 phút , ngày 19/01/2022

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Lịch bảo vệ LH 19.1.2022


Chia sẻ