Thông báo thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 đợt 2

10 tháng 11, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 đợt 2.

Chuyên ngành:  

   + Quản lý kinh tế;

   + Kinh tế nông nghiệp;

   + Lâm học;

   + Quản lý tài nguyên rừng.

Thời gian: Ngày 25, 26 tháng 11 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường G2, Đại học Lâm nghiệp.

Học viên xem thông báo trên tệp đính kèm:

TB-KEHOACHBAOVE-LUANVAN-2017-DOT2.PDF

Danhsach-Hoidong-QLKT+KTNN.PDF

Danhsach-Hoidong-LAMHOC.PDF

Danhsach-Hoidong-QLTNR.PDF

 


Chia sẻ

Tin nổi bật