Thông báo kết quả kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2017 đợt 2

7 tháng 11, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Kết quả kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2017 đợt 2 và thời gian nhận đơn phúc khảo.

Thí sinh xem kết quả tại tệp đính kèm:

KetQua-B1-2017-Dot2.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật