Thời khóa biểu tháng 10 năm 2017, chương trình cao học

12 tháng 10, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Thời khóa biểu tháng 09 năm 2017 của các lớp cao học

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Phòng.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm: 

TKB-T10.2017-KT24A1

TKB-T10.2017-KT24B1+KT25A1

TKB-T10.2017-LH24B1+LH25A1

TKB-T10.2017-MT24A1

TKB-T10.2017-MT24B1.1

TKB-T10.2017-MT24B1.2

TKB-T10.2017-MT25A1.1

TKB-T10.2017-MT25A1.2

TKB-T10.2017-QK24A1.2

TKB-T10.2017-QK24B1

TKB-T10.2017-QK25A1.1

TKB-T10.2017-QK25A1.2

TKB-T10.2017-QK25A1.3

TKB-T10.2017-QL24B1.1

TKB-T10.2017-QL24B1.2

TKB-T10.2017-QL24B1.3

TKB-T10.2017-QL25A1

TKB-T10.2017-SH24B1


Chia sẻ

Tin nổi bật