Thông báo nợ học phí K26A

11 tháng 6, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Danh sách học viên cao học Khóa K26A nợ học phí.

Đề nghị học viên cao học hoàn thành học phí trước ngày 30/6/2019.

Nội dung xem trên tệp đính kèm:

Thongbaonohocphi-K26A.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật