Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Lần thứ 2)

7 tháng 6, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Danh sách Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2019 (Lần thứ 2).

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế + Kinh tế nông nghiệp

Thời gian: 15-16 tháng 6 năm 2019

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp

Nội dung xem trên tệp đính kèm:

HOIDONG-QLKT+KTNN-1516.6.2019.PDF


Chia sẻ

Tin nổi bật