Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019

15 tháng 11, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

Thời gian tổ chức: Ngày 30/11 và 01/12/2019;

Địa điểm: Giảng đường G2, Đại học Lâm nghiệp;

Danh sách hội đồng học viên xem trên tệp đính kèm:

THONGBAO-BAOVELUANVAN-THACSI-DOT2-2019.PDF

HOIDONG-QUANLYKINHTE.PDF

HOIDONG-QUANLYDATDAI.PDF

HOIDONG-QUANLYTAINGUYENRUNG + KHMT.PDF

HOIDONG-LAMHOC.PDF

Maugiaitrinh-saubaoveluanvan.docx


Chia sẻ

Tin nổi bật