Thông báo nợ học phí của Nghiên cứu sinh

28 tháng 6, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Tới toàn bộ Nghiên cứu sinh học phí 2019 và nợ tồn đọng từ năm học trước.

Danh sách thông báo xem trên tệp đính kèm:

TB-Nophocphi-NCS-2019.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật