Thông báo nộp học phí gia hạn thời gian đào tạo của học viên cao học

17 tháng 5, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Đến các học viên cao học có đăng ký bảo vệ luận văn tốt nghiệp đã  quá hạn thời gian đào tạo phải nộp mức thu bổ sung như sau: 5 tháng x 1.000.000đ/tháng = 5.000.000 đ/HV

Nội dung thông báo cụ thể xem trên tệp đính kèm:

TB-Nophocphigiahancaohoc.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật