Thông báo kết quả chấm thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2017, đợt 1 và nhận đơn phúc khảo

16 tháng 5, 2017

Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Kết quả chấm thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2017, đợt 1;

Thông báo nhận đơn phúc khảo;

Mẫu đơn phúc khảo.

Nội dung thông báo và kết quả xem trên tệp đính kèm:

TB-Nhandonchamphuckhao

Maudonchamphuckhao

KetQuaThiB1-2017-Dot1

 


Chia sẻ

Tin nổi bật