Lịch thi, danh sách phòng thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 năm 2017, đợt 1

4 tháng 5, 2017

Phòng Đào tạo sau đại học thông báo.

Lịch thi và danh sách thi chứng chỉ tiếng Anh B1 năm 2017, đợt 1 dành cho đối tượng học viên cao học của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Yêu cầu thí sinh đúng 7h00' có mặt tại Giảng đường G2, Trường Đại học Lâm nghiệp để làm thủ tục dự thi và thi các kỹ năng đã đăng ký

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

LichThiB1-2017-dot1.pdf

DS-Phong-01

DS-Phong-02

DS-Phong-03

DS-VanDap-Ban-S01

DS-VanDap-Ban-S02


Chia sẻ

Tin nổi bật