Thời khóa biểu tháng 05 năm 2017, chương trình cao học

28 tháng 4, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Thời khóa biểu tháng 04 năm 2017 của các lớp cao học

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Phòng.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm: 

TKB-T5.2017-CBLS24B1

TKB-T5.2017-KT24A1

TKB-T5.2017-KT24B1

TKB-T5.2017-LH24A1

TKB-T5.2017-LH24B1

TKB-T5.2017-MT24A1

TKB-T5.2017-MT24B1.1

TKB-T5.2017-MT24B1.2-LS

TKB-T5.2017-QK24A1.1

TKB-T5.2017-QK24A1.2

TKB-T5.2017-QK24A1.3-13HV-TH

TKB-T5.2017-QK24A1.3-XM

TKB-T5.2017-QK24B1

TKB-T5.2017-QL24A1

TKB-T5.2017-QL24B1.2-TH

TKB-T5.2017-QL24B1.3-QN

TKB-T5.2017-QL24B1.1

TKB-T5.2017-SH24B1

TKB-T5.2017-K25A.KHMT.LS

TKB-T5.2017-K25A.LH.QLTNR.MTUD.KHMT

TKB-T5.2017-K25A.QLKT.KTNN

TKB-T5.2017-K25A.QLKT.PT

TKB-T5.2017-K25A.QLKT.QN


Chia sẻ

Tin nổi bật