Thông báo quy trình bảo vệ và hoàn thiện sau bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019

7 tháng 10, 2019

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Quy trình bảo vệ và hoàn thiện sau bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

Nội dung thông báo xem trên tệp đính kèm:

TB-Quytrinhbaove-TNLV-d2-2019.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật