Kết quả kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2018

14 tháng 9, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2018.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả kỳ thi chứng chỉ Tiếng Anh B1 đợt 2 năm 2018.

Thời gian thi: Ngày 08 tháng 9 năm 2018;

Địa điểm thi: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp.

Kết quả thí sinh xem trên tệp đính kèm:

Ketquathi-B1-2018-dot2.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật