THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 9.2018

23 tháng 8, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch học tập tháng 9.2018.

Đề nghị ban cán sự các lớp, các học viên và giảng viên nghiêm túc triển khai thực hiện.

Lịch học chi tiết xem các file gửi kèm.

Trân trọng!

Lịch học tháng 9.2018 - p1

Lịch học tháng 9.2018 - p2

Lịch học tháng 9.2018 - p3


Chia sẻ

Tin nổi bật