Thông báo lịch học bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 1

10 tháng 3, 2018

Phòng Đào tạo trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

Thông báo lịch học bổ sung kiến thức kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 1;

Những thí sinh trong diện phải học bổ sung kiến thức chủ động liên hệ với  giảng viên đã có thông tin.

Mọi thông tin thí sinh xem trên tệp đính kèm:

Lichbosungkienthuc-2018-d1.pdf

Lich-DS-bosungkienthuc-Quanlykinhte.pdf

Lich-DS-bosungkienthuc-Quanlydatdai.pdf

Lich-DS-bosungkienthuc-Congnghesinhhoc.pdf

Lich-DS-bosungkienthuc-Khoahocmoitruong.pdf

Lich-DS-bosungkienthuc-Lamhoc.pdf

Lich-DS-bosungkienthuc-Quanlytainguyenrung.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật