Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2017, đợt 2

24 tháng 1, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tốt chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp năm 2017, đợt 2 cho các Nghiên cứu sinh và học viên cao học đủ điều kiện tốt nghiệp (có danh sách kèm theo)

Thời gian: 8h30', thứ bảy ngày 03 tháng 02 năm 2018;

Địa điểm: Hội trường G6, Đại học lâm nghiệp.

Nội dung thông báo và danh sách học viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp xem trên tệp đính kèm:

Thông báo tổ chức lễ bế giảng và trao bằng Tiến sĩ, thạc sĩ + danh sách kèm theo.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật