Thông báo thời gian bảo vệ luận văn năm 2017, đợt 2 và danh sách Hội đồng

30 tháng 11, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2017 đợt 2.

Chuyên ngành: Quản lý kinh tế + Kinh tế nông nghiệp

Thời gian: Ngày 09; 10 tháng 12 năm 2017;

Địa điểm: Giảng đường G2, ĐH Lâm nghiệp

Thông báo và danh sách Hội đồng xem trên tệp đính kèm:

TB-ThoigianBaove-Luanvan-2017-dot2.pdf

DanhSach-HoiDong-QLKT+KTNN.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật