Thông báo danh sách nợ học phí của học viên cao học K24B

12 tháng 11, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo danh sách học viên cao học K24B nợ học phí .

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo danh sách học viên cao học K24B nợ học phí .
Yêu cầu học viên các lớp cao học hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà trường trước ngày 24/11/2018.

Nội dung thông báo xem trên tệp đính kèm:

TB-Nohocphi-K24B.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật