Thông báo danh sách nợ học phí của học viên cao học K25B

24 tháng 12, 2018

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo danh sách nợ học phí của học viên cao học K25B:

Yêu cầu học viên hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng theo kế hoạch của Nhà trường theo danh sách đính kèm:

TB-Nohocphi-K25B.pdf


Chia sẻ

Tin nổi bật