KẾ HOẠCH TOÀN KHÓA - 2018 ĐỢT 2 (K26B)

30 tháng 11, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch toàn khóa cho học viên cao học năm 2018 đợt 2 (Khóa 26B) các chuyên ngành.

Ngành Lâm học

Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường

Ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản

Ngành Công nghệ sinh học

Ngành Quản lý đất đai

Ngành Quản lý kinh tế

 


Chia sẻ

Tin nổi bật