LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26B (2018 ĐỢT 2)

28 tháng 11, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch khai giảng, nhập học và học các môn thuộc chương trình đào tạo cho các lớp học viên khóa 26B - năm 2018 đợt 2 (2018-2020).

1. Ngày 01/12/2018: tất cả học viên tham dự Lễ khai giảng và làm thủ tục nhập học, nộp học phí.
2. Các học viên học các môn theo lịch của lớp (có danh sách tên kèm theo)
Lịch học các lớp cụ thể như sau:

LỚP K26B-1 (Ngành Lâm học, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và MT):  

Lịch học    -    Danh sách lớp

 

LỚP K26B-2 (Ngành Quản lý kinh tế): 

Lịch học    -    Danh sách lớp

 

LỚP K26B-3 (Ngành Quản lý kinh tế, Công nghệ sinh học): 

Lịch học    -    Danh sách lớp

 

LỚP K26B-4 (Ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản): 

Lịch học    -    Danh sách lớp

 

LỚP K26B-5 (Ngành Quản lý kinh tế) : 

Lịch học    -    Danh sách lớp

 

LỚP K26B-6 (Ngành Quản lý kinh tế): 

Lịch học    -    Danh sách lớp

 

LỚP K26B-7 (Ngành Quản lý đất đai): 

Lịch học    -    Danh sách lớp


Chia sẻ

Tin nổi bật