Thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn

7 tháng 6, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo mở lớp đào tạo ngắn hạn và cấp chứng chỉ

- Tư vấn xây dựng dự án lâm sinh

- Tư vấn giám sát thi công xây dựng chuyên ngành lâm sinh

Học viên đăng ký học tập và cấp chứng chỉ nộp hồ sơ về Phòng 203, Nhà A1, Phòng Đào tạo sau đại học, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Chi tiết thông báo và mẫu đăng ký xem trên tệp đính kèm:

TB-MoLopNganHan-2017

MauDangky

 


Chia sẻ

Tin nổi bật