Thời khóa biểu tháng 03 năm 2017, chương trình cao học

27 tháng 2, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Thời khóa biểu tháng 03 năm 2017 của các lớp cao học

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Phòng.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm: 

TKB-T3.2017-13 HV QK24B1.3

TKB-T3.2017-KT24A1

TKB-T3.2017-LH23B1

TKB-T3.2017-LH24A1

TKB-T3.2017-MT24A1

TKB-T3.2017-QK23B1.1

TKB-T3.2017-QK23B1.2

TKB-T3.2017-QK23B1.3

TKB-T3.2017-QK23B1.4+ 6HV QK24A1.3

TKB-T3.2017-QK24A1.1 va QK24A1.3

TKB-T3.2017-QK24A1.2

TKB-T3.2017-QK24A1.3 (13HV)

TKB-T3.2017-QK24B1 - KT24B1 - SH24B1

TKB-T3.2017-QKB-T3.2017-LH24B1 - QL24B1.1 - CBLS24B1 - MT24B1.1

TKB-T3.2017-QL24A1

TKB-T3.2017-QL24B1.2

TKB-T3.2017-QL24B1.3

 


Chia sẻ

Tin nổi bật