Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS: Nguyễn Trường Hải

22 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trường Hải

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng;       Mã số: 62620208

Tên luận án: " Nghiên cứu áp dụng quản lý rừng tự nhiên bền vững theo tiêu chuẩn FSC tại chi nhánh Lâm trường Trường Sơn thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình".

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!


Chia sẻ

Tin nổi bật