Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS: Lê Hồng Sinh

15 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Sinh

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng;       Mã số: 62620208

Tên luận án: " Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc phục hồi rừng sau nương rẫy tại huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa".

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!


Chia sẻ

Tin nổi bật