Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường - NCS: Hà Sỹ Đồng

15 tháng 2, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho:

Nghiên cứu sinh: Hà Sỹ Đồng

Chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng;       Mã số: 62620208

Tên luận án: " Đánh giá quản lý rừng bền vững và giám sát thực hiện sau khi được chứng chỉ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, tỉnh Quảng Trị".

Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 3 năm 2017

Địa điểm: Phòng họp E, Nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Xin trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!


Chia sẻ

Tin nổi bật