Thời khóa biểu tháng 08 năm 2017, chương trình cao học

3 tháng 8, 2017

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO:

Thời khóa biểu tháng 08 năm 2017 của các lớp cao học

Đề nghị các lớp nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch của Phòng.

Xem chi tiết trên tệp đính kèm: 

TKB-T8.2017- KT25A1+KT24B1

TKB-T8.2017-CB24B1

TKB-T8.2017-KT24A1

TKB-T8.2017-LH24B1

TKB-T8.2017-LH25A1

TKB-T8.2017-MT24A1

TKB-T8.2017-MT24B1.1

TKB-T8.2017-MT24B1.2 (Sơn La)

TKB-T8.2017-MT25A1.1

TKB-T8.2017-MT25A1.2 (Lang Son)

TKB-T8.2017-MU25A1

TKB-T8.2017-QK24A1.1 - QK24A1.3

TKB-T8.2017-QK24A1.2 (Mỹ Đình)

TKB-T8.2017-QK24A1.2

TKB-T8.2017-QK24A1.3 (13HV Thanh Hoa)

TKB-T8.2017-QK24B1

TKB-T8.2017-QK25A1.1

TKB-T8.2017-QK25A1.2 (Phu Tho)

TKB-T8.2017-QK25A1.3 (Quang Ninh)

TKB-T8.2017-QL24A1

TKB-T8.2017-QL24B1.1 - QL25A1

TKB-T8.2017-QL24B1.2 (Thanh Hoa)

TKB-T8.2017-QL24B1.3 (Quang Ninh)

TKB-T8.2017-SH24B1


Chia sẻ

Tin nổi bật