Thông báo nộp học phí cao học năm 2017

5 tháng 6, 2017

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo

Đến học viên cao học khóa K24A nộp học phí năm 2017 và nợ cũ từ năm trước tại Phòng Tài chính - Kế toán, Trường Đại học Lâm nghiệp.

Nội dung và danh sách học viên nộp học phí xem trên tệp đính kèm:

TB-Nophocphi-Caohoc-2017

 


Chia sẻ

Tin nổi bật