DANH SÁCH TẠM THỜI CÁC LỚP CAO HỌC KHÓA 26A (2018 - 2020)

4 tháng 6, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo danh sách tạm thời các lớp Cao học. Các học viên căn cứ theo danh sách lớp và kế hoạch học của lớp để thực hiện. Chi tiết xem file gửi kèm!

DS-LH, CBLS, QLTNR, KHMT, QLDD - Các chuyên ngành: Lâm học, Chế biến lâm sản, Quản lý TNR, QL đất đai, Khoa học MT - K26A

DS-LH26A1.2 - Lâm học

DS-QK26A1.1, SH26A1 - Quản lý kinh tế, Lâm học

DS-QK26A1.2 - Quản lý kinh tế

DS-QK26A1.3 - Quản lý kinh tế

DS-QK26A1.4 - Quản lý kinh tế

DS-QK26A1.5 - Quản lý kinh tế


Chia sẻ

Tin nổi bật