THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CAO HỌC THÁNG 6 NĂM 2018

1 tháng 6, 2018
Phòng Đào tạo sau đại học thông báo kế hoạch các lớp cao học tháng 6/2018. Chi tiết theo file gửi kèm!

Lịch thi lớp LH24B1 - LH25A1 - 6.2018

Lịch thi LH25B1.1 - QL25B1.1 - MT25B1 - MU25B1 - 6.2018

Lịch thi QK25A1.3 - 6.2018

Lịch thi QK25B1.1 - 6.2018

Lịch thi QK25B1.2 - 6.2018

Lịch thi QL24B1.1 - QL25A1 - 6.2018


Chia sẻ

Tin nổi bật